שירות, זמינות, מקצועיות

שירותים עירוניים בתחום מנהלות הרובעים

כאן תוכלו לקבל שירותים דיגיטליים ומידע בכל הנושאים הקשורים למנהלות הרובעים.

מינהל התפעול מהווה כתובת ישירה למתן שירות לתושב, לאיכות סביבתו ולמגוון פתרונות במענה לצרכיו. מרבית פעולותיו של המינהל מתבצעות בצורה רשתית בין הגופים המקצועיים ובין מינהלות הרבעים, תוך תיאום ותיעדוף העבודה למען התושבים.

kisspng-research-proposal-essay-ghostwriter-study-5abe2428728f19.8562659215224105364692 (1)

בהתאם למדיניות ראש העיר “התושב במרכז”, עיריית אשדוד שמה לה למטרה לשפר ולפתח את השירותים הניתנים לתושביה.
להגשמת מדיניות זו ומתוך רצון לאפשר נגישות לכתובת אחת בכל נושא ורעיון באיזור המגורים, הוקמו בשנת 2011 מינהלות הרבעים.

במסגרת זו, מינהלות הרבעים שקופות לפניות התושבים למוקד העירוני ועוקבות אחר זמני הביצוע וטיבם. פעילותן מבוצעת תוך הפעלת מערך פעילים ותושבים בתוך הרבעים, וכמובן מזמינה תושבים נוספים להצטרף למערך ההתנדבות.

למעבר לכל מנהלת רובע – לוחצים על המלבן הרלוונטי

מפת רובעים