שירות, זמינות, מקצועיות

שירותים עירוניים בתחום השירות מוקד 106

המוקד העירוני משמש כמרכז שליטה ובקרה ומהווה כתובת מרכזית לתושבי העיר להעברת פניות
אודות מטרדים ומפגעים עירוניים. המוקד העירוני פועל 24 שעות ביממה.

kisspng-research-proposal-essay-ghostwriter-study-5abe2428728f19.8562659215224105364692 (1)
בקשה למידע

לא צריך לצאת מהבית!
כל השירותים של מוקד 106 יכולים להתבצע דיגיטלית בצורה קלה, פשוטה, נוחה ומהירה!


מוקד רואה

לא צריך לצאת מהבית!
כל השירותים של מוקד 106 יכולים להתבצע דיגיטלית בצורה קלה, פשוטה, נוחה ומהירה!


אודות ומידע

המוקד העירוני משמש כמרכז שליטה ובקרה ומהווה כתובת מרכזית לתושבי העיר להעברת פניות אודות מטרדים ומפגעים עירוניים.
המוקד העירוני פועל 24 שעות ביממה.
פניות התושבים מאובחנות על ידי ניידות המוקד ומטופלות על ידי יחידות העירייה בהתאם.
תקלות המאובחנות כתקלות קלות מטופלות באופן מידי עם קבלתן על ידי ניידות המוקד.
שיטת העבודה כפי שמתבצעת במהלך השנים יוצאת מתוך הנחה שהתושב במרכז – נגזרת מחזון ראש העיר.

מערכת המצלמות העירונית מחוברת למוקד העירוני המאויש 24 שעות ביממה במטרה להגן על התושב ועל הרכוש הציבורי. המצלמות המותקנות ממונעות 360 מעלות, הצילומים מוקלטים ונשמרים 30 ימים במאגר. התצפיתן המפעיל את המצלמות עובד עפ”י תכנית עבודה מובנית ומבקר מבחינה ויזואלית את כל המתרחש ברחבי העיר בדגש על מוסדות חינוך, צירים ראשיים, חופי הים, מקומות בילוי. התצפיתן מאתר תקלות בתשתיות ברחבי העיר ומעבירן לטיפול למוקד העירוני. אנו שוקדים על הרחבת תשתית המצלמות לשטחים הציבוריים, מתוך מגמה לפקח על המתרחש בעיר ולספק לתושב את הביטחון ואיכות החיים שלה הוא ראוי.

סיירת המוקד הינה יחידה חשובה ואינטגרלית בעבודת המוקד העירוני.

ניידות המוקד משמשות כזרוע למוקד בשטח, הן אלו שמגיעות ראשונות למקום האירוע ומוסרות תמונה מדויקת מהשטח, אנשיה מאתרים תקלות ומפגעים בכדי שהחלטות המוקדנים תהיינה מבוססות ומדויקות ואף מטפלות בליקויים רבים ברחבי העיר ומבקרים את ביצועי המחלקות.

אנשי הסיירת נותנים סיוע ליחידות העירייה, למוסדות החינוך ולגורמי העירייה ועבודתם מאופיינת בתודעת שירות גבוהה עם הפנים לתושב.

חדש, חדש, חדש:
מעתה ניתן לפנות למוקד העירוני גם באמצעות הוואטסאפ, בטל’ מספר 054-8130518.
המספר זמין להודעות וואטסאפ בלבד. שיחות קוליות או וידאו לא יקבלו מענה.

לפנייה בווטסאפ לחץ כאן  


איך זה עובד?
פונים למוקד בהזדהות מלאה – שם פרטי, שם משפחה וכתובת מדויקת.
מתארים את המפגע בצורה ברורה (רצוי לצרף תמונה), והנושא נכנס לטיפול.
עם תחילת הטיפול, מקבלים בחוזר מספר פנייה.
בירור סטאטוס הפנייה יתאפשר ע”י חיוג למוקד העירוני 106.
אין לצרף את מס’ הנייד לקבוצות וואטסאפ למיניהן.

השירות יינתן בימים א’-ה’ בין השעות 08:00-22:00.

שימו לב
– מצופה מן הפונים למוקד העירוני באמצעות הווטסאפ, לעשות זאת תוך קיום שיח הולם.
מודגש כי במקרים של שיח שאינו הולם ואינו מכבד, המספר של הפונה ייחסם ולא תתאפשר לו האופציה של פנייה בעזרת הוואטסאפ.

טלפון08-8545495 | 106
פקס:  08-8558058
דואר אלקטרוני:  Mokdan1@ashdod.muni.il


שעות קבלת קהל
:
ימים א’-ה’ בין השעות: 08:30-16:00.

ניתן לפנות למוקד העירוני גם באמצעות הווטסאפ 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע בטלפון 054-8130518.
המספר זמין להודעות ווטסאפ בלבד. שיחות קוליות או וידאו לא יקבלו מענה.

לפנייה בווטסאפ לחץ כאן  

צור קשר מוקד 106