שירות, זמינות, מקצועיות

שירותים עירוניים בתחום תרבות הדיור

הבית המשותף הוא ארגון בקנה מידה קטן ולתפקודו השוטף יש השלכות חברתיות וכלכליות. 

החיים ביחד, תחת אותה קורת גג, מחייבים שיתוף פעולה של הדיירים בכל הקשור לרכוש המשותף.

לשם כך, נחקק חוק הבתים המשותפים שהוא הבסיס לפעילותה של האגודה לתרבות הדיור.

kisspng-research-proposal-essay-ghostwriter-study-5abe2428728f19.8562659215224105364692 (1)
בקשות וטפסים

לא צריך לצאת מהבית!
כל השירותים של המחלקה לתרבות הדיור יכולים להתבצע דיגיטלית בצורה קלה, פשוטה, נוחה ומהירה!


אודות ומידע

מחלקת תרבות הדיור בעיריית אשדוד משמשת ככתובת לתושבי העיר המעוניינים להקים נציגות ועד בית לבניין המשותף.

המחלקה מסייעת ומלווה את נציגות ועד הבית בניהול הבניין ותחזוקתו בסיוע יועצים מקצועיים הן מבחינה הנדסית והן מבחינה משפטית.

מחלקת תרבות הדיור פועלת לשפר ולטפח את איכות החיים של הדיירים בבתים המשותפים.

  • הקמת נציגות ועד בית בבניין, השתתפות באסיפות דיירים.
  • אכיפת תשלומי חוב מיסי ועד בית.
  • הכנת כתבי תביעה לחייבי מיסי ועד בית בפני מפקחת המקרקעין.
  • ייעוץ משפטי ע”י עו”ד של האגודה לתרבות הדיור הכולל מכתבי עו”ד.
  • ייעוץ הנדסי בגין ליקויים ברכוש המשותף ע”י מהנדס האגודה לתרבות הדיור כולל חוו”ד כתובה.
  • ייעוץ גינון ע”י אדריכל נוף להקמת גינה בחצר הבניין המשותף.
  •  מענק עבור שיפוץ בניינים בהתאם לקריטריונים בנוהל “מענק לשיפוץ בתים משותפים”.
  • סיוע והכוונה משפטית מול חברות ניהול.

טלפון: 08-8545361 | 08-8545362
פקס:  
08-8545107
דואר אלקטרוני:  
tdiyur@ashdod.muni.il
כתובת:  הגדוד העיברי 10

שם תפקיד טלפון דואר אלקטרוני
אוסנת לב ארי מנהלת המחלקה לתרבות הדיור 08-8545361 osi@ashdod.muni.il
יהודית סולטן סג’ מנהלת מחלקה 08-8545362 yehudits@ashdod.muni.il
ענת נחמניאחראית נושא רכזת ועדי בתים רובעים: ג, ה, ו, ח, י, יב, יג, טז, סיטי, מע”ר 08-8545858 anatna@ashdod.muni.il
גילה זכריה אחראית נושא רכזת ועדי בתים רובעים: א, ב, ד, ז, ט, טו, יא, יז, מרינה 08-8545380gilazc@ashdod.muni.il
טלי ואקנין אחראית נושא משפטי 08-8545360 talivak@ashdod.muni.il

צור קשר מחלקת תרבות הדיור