שירות, זמינות, מקצועיות

שירותים עירוניים בתחום התחדשות עירונית

עיריית אשדוד מקדמת מדיניות תכנון אשר מובילה ומעודדת תהליכי התחדשות עירונית.
המטרה העיקרית בהתחדשות העירונית היא תוספות בנייה באזורים מובנים.
תוספות הבנייה חשובות לאור המחסור במשאבי הקרקע בישראל, ויש בכך תרומה גם להחייאת המרקם הבנוי,
להכנסת שימושי קרקע חדשים, למניעת הזדקנות האוכלוסייה, לניצול יעיל יותר של תשתיות ומוסדות ציבור מתרוקנים ולשמירה על שטחים פתוחים.

kisspng-research-proposal-essay-ghostwriter-study-5abe2428728f19.8562659215224105364692 (1)
מידע לתושב

לא צריך לצאת מהבית!
כל השירותים של המנהלת להתחדשות עירונית יכולים להתבצע דיגיטלית בצורה קלה, פשוטה, נוחה ומהירה!

בקשות וטפסים

לא צריך לצאת מהבית!
כל השירותים של המנהלת להתחדשות עירונית יכולים להתבצע דיגיטלית בצורה קלה, פשוטה, נוחה ומהירה!

שאלות ותשובות

לא צריך לצאת מהבית!
כל השירותים של המנהלת להתחדשות עירונית יכולים להתבצע דיגיטלית בצורה קלה, פשוטה, נוחה ומהירה!

אודות ומידע

המטרה העיקרית של פרויקט ההתחדשות העירונית היא תוספת בנייה באזורים מבונים. תוספת בנייה זו חשובה לאור המחסור במשאבי הקרקע בישראל.

כמו כן יש בכך תרומה גם להחייאת המרקם הבנוי, להכנסת שימושי קרקע חדשים, למניעת הזדקנות האוכלוסייה, לניצול יעיל יותר של תשתיות ומוסדות ציבור מתרוקנים ולשמירה על שטחים פתוחים. באשדוד התחדשות העירונית מתקיימת ברבעי העיר הוותיקים  – א’, ב’, ג’, ד’, ה’, ו’, ח’. הפרויקטים להתחדשות מחולקים ל-3 סוגים עיקריים:
  • התחדשות ע”י ניצול זכויות בנייה נוספות לפי תכנית מתאר ארצית – תמ”א 38, המאפשרת חיזוק מבנה קיים ע”י תוספת במנייה במעטפת המבנה ובכך הגדלת דירות קיימות, מילוי קומת הקרקע ע”י תוספת דירות גן, לובי, חדרים משותפים לשימוש דיירי הבניין, תוספת 2 קומות מלאות ומעליהן קומה חלקית נוספת למגורים. התחדשות ועיבוי מאפשר להגדיל את הבנייה ולהוסיף זכויות נוספות מעבר לזכויות המוקנות לפי תמ”א 38. ישנם פרויקטים רבים ברבעים הוותיקים הנמצאים בשלבים שונים של בנייה. בסה”כ נבנו כ-3000 דירות חדשות במסגרת התחדשות בהליך תמ”א 38.
  • פרויקט פינוי-בינוי, שכולל תהליך של הריסת בניני מגורים ישנים ובנייה של מבנים חדשים יותר, תוך יצירת מתחם צפוף יותר מבחינת מס’ הדירות ואופי הבנייה. פרויקטים מסוג זה נבנים בפרקי זמן ארוכים יותר מההתחדשות לפי תמ”א 38, אך נותנים פתרון למס’ תושבים גדול יותר ומאפשרים גם ריכוז שימושים שונים במתחם אחד. לדוגמה – שילוב של חנויות, משרדים, מוסדות ציבור עם מגורים הצורכים את השימושים המעורבים הנ”ל. הכנת תכנית לפרויקט מסוג פינוי-בינוי, דורשת התייחסות גם להיבט התנועה והחניה, השירותים העירוניים שניתנים על ידי מוסדות ציבור בסביבת המתחם, ומצאי השטחים הציבוריים הפתוחים הסמוכים – וזאת מאחר והפרויקט ישרת מספר תושבים רב יותר, אשר זקוק לקבל שירותים עירוניים אלו בצורה איכותית וראויה. (בשנת 2017 ישנם שלושה פרויקטים מאושרים בהליך פינוי בינוי – “מתחם מגורים ברח’ הדקל” – רובע א’, “מתחם בין רחובות חיים משה שפירא והרצל”- רובע ד’, ו-“מתחם בין רחובות הרב שאולי והרצל” – רובע ד’).
  • כאשר קיימת אפשרות לבנות את המבנים החדשים עוד בטרם הריסת המבנים הישנים – הפרויקט נקרא בינוי-פינוי. בתצורה זו יש יתרון, משום שהתושבים יכולים ליהנות מבנייה חדשה ואיכותית בלי חוסר הנוחות הכרוכה במעבר למגורים זמניים
image      image

כתובת: האורגים 11 קומה 5

מייל למנהלת התחדשות עירונית:  renewinfo@ashdod.muni.il

אנשי קשר:

שםתפקידטלפוןדואר אלקטרוני
עו”ד ליאור לויראש המנהלת להתחדשות עירונית 8178*liorlev@ashdod.muni.il
אתי אלטיט-ורטהפניות התושב 8178*etivarta@ashdod.muni.il
נאדין אשכנזימנהלת תחום חברה וקהילה8178*nadins@ashdod.muni.il
אסי ידידיהמנהל תחום תכנון8178*asiyed@ashdod.muni.il

דוח התחדשות עירונית לשנת 2021 – לחץ כאן

דוח התחדשות עירונית לשנת 2020 – לחץ כאן

דוח התחדשות עירונית לשנת 2019 – לחץ כאן

לדוחות התחדשות עירונית לשנים קודמות – לחץ כאן

צור קשר מנהלת התחדשות עירונית