איכות הסביבה - נושאים סביבתיים

מיחזור

בישראל מוטמנים מידי שנה כ - 5 מיליון טון פסולת ביתית , מתוך הפסולת הביתית רק 20% ממוחזר. משפחה ממוצעת בישראל מייצרת 2 טון פסולת…

נאמני ניקיון

בישראל מוטמנים מידי שנה כ - 5 מיליון טון פסולת ביתית , מתוך הפסולת הביתית רק 20% ממוחזר. משפחה ממוצעת בישראל מייצרת 2 טון פסולת…

איכות אוויר

מירב מקורות זיהום האוויר באזור מתרכזים צפונית לעיר אשדוד, באזורי התעשייה.

חומרים מסוכנים

במרחב האיגוד כ-150 מפעלי תעשייה ועסקים שמייצרים, משתמשים ומשנעים מאות אלפי טונות של חומרים מסוכנים (חומ"ס). העיר אשדוד מאופיינת בכך שהיא עיר נמל ומכאן שיש…

חינוך והסברה

איגוד ערים לאיכות הסביבה אשדוד חבל יבנה שם לו למטרה להגביר את המודעות לנושאי איכות הסביבה, להטמיע תהליכים של אורח חיים מקיים בקרב תושבי שמונה…

לחימה במזיקים

הדברת היתושים נעשית באיגוד במטרה למנוע התפרצות מחלות כגון: קדחת מערב הנילוס, מלריה, דנגה וכו', המועברות לאדם ע"י היתושים, וכן למנוע מטרדי עקיצות.

נחל לכיש

נחל לכיש הינו נחל אכזב ברובו, וזורמים בו בעיקר מי שיטפונות. אורכו הוא כ 70 ק"מ ואגן היקוותו משתרע על 1,020 קמ"ר.

סביבה חקלאית

הפעילות החקלאית המבורכת והמועילה טומנת בחובה לא פעם גם סיכונים ומפגעים סביבתיים ובריאותיים. האיגוד מקדם מעבר לחקלאות מקיימת, הכוללת: תהליכי עיבוד ותפעול המצמצמים פליטת מזהמים…

פסולת מוצקה

הטיפול בפסולת המוצקה כולל התייחסות לכלל הפסולות הנוצרות ברשויות האיגוד: פסולת עירונית מעורבת, תעשייתית, חקלאית, בניין, צמיגים, חומרים מסוכנים וכד'.

קרינה

בדיקות קרינה ברשות הרבים, הנחיות הממונה מכוח חוק הקרינה הבלתי מייננת, מדידות שדה מגנטי ממתקני חשמל

קרקעות מזוהמות

ועדת השרים לחקיקה אישרה בינואר 2011 את הצעת החוק של המשרד להגנת הסביבה למניעת זיהום קרקע ושיקום קרקעות מזוהמות. הצעת החוק החדשה נותנת לראשונה מענה…

רישוי עסקים

המשרד להגנה"ס נותן תנאים סביבתיים ברישיון עסק לצורך הבטחת איכות הסביבה ולמניעת מפגעים. התנאים הניתנים לעסקים מתייחסים להשלכות הסביבתיות מפעילות העסק, כגון: איכות השפכים, איכות…

רעש

האיגוד מטפל בתלונות מטרדי רעש הנגרמים על ידי מפעלים, עסקים ומוסדות ציבור.

שפכים

הטיפול בנושא השפכים באיגוד מוכתב על- ידי מבנה וצרכי משק המים בארץ ובשטח האיגוד.

תכנון סביבתי

פעילות איגוד ערים לאיכות הסביבה בתחום התכנון הסביבתי מתמקדת בעבודת האיגוד עם הוועדות לתכנון ובנייה. המתכנן הסביבתי של האיגוד משתתף בישיבות הוועדות המקומיות והמרחביות כנציג…

מוזיאון

בקרוב