תשלום אגרת תלמידי חוץ בחינוך הרגיל

הורים יקרים,
לקראת שנת הלימודים התשפ”ג, יצרנו עבורכם תשלום מקוון להסדרת תשלום אגרת תלמידי החוץ הלומדים בחינוך הרגיל.

ע”פ הוראות משרד החינוך, במקרים בהם ההורים בוחרים מיוזמתם במוסד אחר מזה שהוצע לילדיהם על ידי הרשות המקומית, הם מחויבים בתשלום אגרת תלמידי חוץ לרשות המקומית הקולטת, בה לומד ילדיהם.

תעריפי האגרה מתעדכנים בחוזר מנכ”ל משרד החינוך שמתפרסם אחת לשנה.

קישור לחוזר מנכ”ל אחרון שפורסם ב – 12.7.22 

מצ”ב תעריפי האגרות לשנת הלימודים התשפ”ג:

  • עבור תלמידי בית הספר היסודי (כיתות א’ עד ו’) – תשלום אגרה על סך 707 ₪.
  • עבור תלמידי חטיבת הביניים (כיתות ז’ עד ט’) – תשלום אגרה על סך 904 ₪.
  • עבור תלמידי החטיבה העליונה (י’ עד י”ב) – תשלום אגרה על סך 908 ₪.

אנא בחרו את כיתת התלמיד ומלאו את כל השדות הנדרשים.

לאחר שתמלאו את כל הפרטים, סכום תשלום האגרה יחושב אוטומטית בהתאם לתעריפים הקבועים בחוזר המנכ”ל.

לכל שאלה או בעיה, מוזמנים ליצור אתנו קשר:

שאלות בנושא רישום/תשלום/אישור – סנדרה תורג’מן – מחלקת רישום למוסדות חינוך sandra@ashdod.muni.il

שאלות בנוגע לתפעול/תמיכה באתר – ויקי מרום vickymar@ashdod.muni.il