שירות, זמינות, מקצועיות

מכרזים פעילים ודרושים

כאן תוכלו לקבל שירותים דיגיטליים ומידע בכל הנושאים מכרזים פעילים ודרושים אותם מחלקת מכרזים בעיריית אשדוד

אודות ומידע

מחלקת מכרזי קבלנים, ספקים ונותני שירות:
שםתפקיד

דואר אלקטרוני

טלפון

אופיר היימןמנהל מחלקת מכרזים ofirha@ashdod.muni.il   08-8545044
קרול חסןסגנית מנהל מחלקת מכרזים   karol@ashdod.muni.il   08-8545043
ענבר ביטוןמזכירת מחלקה   inbarb@ashdod.muni.il   08-9568280
מחלקת מכרזי כוח אדם ודרושים:
שםתפקיד

דואר אלקטרוני

טלפון

 שרה בן חמו           סגנית מנהל מחלקת מכרזי כוח אדם sarab@ashdod.muni.il   08-8545060
 נופר משהמחלקת מכרזי כוח אדם   nofarm@ashdod.muni.il   08-8545045
דרכי התקשרות עם מחלקת מכרזי קבלנים, ספקים ונותני שירות:
טלפון:08-8545043
שעות פעילות:ימים א’-ה’ 08:00-16:00
כתובת:בית העירייה, קומה 4, חדר 442


דרכי התקשרות עם מחלקת מכרזי כוח אדם וד
רושים – לשאלות בלבד:
טלפון: 08-8545060/45
מיילm-enosh@ashdod.muni.il